Schedule

Filter

Week 12

Sun
22 Apr
2018
20:00 GMT +5.5
Asia
C
Group C
C1
National Boxing Academy
Rohtak

Week 13

Fri
27 Apr
2018
19:30 GMT +8
Asia
C
Group C
C2
Guizhou Qingzhen Training Center
Guiyang, Guizhou